باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

در صورتی که برج به طرز باز عمل نماید مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود داراست که کلمه میباشد از بیش تر نمودن گرمای محسوس به مرجع طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن حیاتی جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی کلیدی صندلی سنگی در ارتفاع محفظه که بوسیله حوضهایی اصلی صفحات سنگی از همدیگر انقطاع می شوند که کارایی آن ها معلوم وجود ندارد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همچنین در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم بازدید میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون حفظ و مراقبت برج های خنک کننده به جهت شما بازگو می نماییم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقا طول قدمت تجهیزات و حفظ امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. حرف در رابطه مهم مزایای انواع برج خنک کننده ممکن است سا‌عتها و روز ها طول بکشد. واجب به ذکر میباشد که هزینه ساخت برج مرطوب پیوندی رقمی میان هزینههای مربوط به برجهای اهمیت جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته اندک بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، نوع آن خشک یا تر بودن ، مدار باز یا این که بسته بودن و عامل ها ضروری برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار میباشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب زیر فشار از طرز آن وارد میشود. در غایت مکمل این دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. این تیغه از فرآورده چوب یا فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم ترکیب دو یا یک سری طرز و یا منش متفاوت، با هدف بهبود راندمان و کارایی کلی تیم و بهره بردن از مزیت های هر شیوه است. این قابل به کارگیری در هر دو کارگزاری نو و موجود است. اهمیت اعتنا به نامی که به جهت این گونه از برجهای خنککننده در حیث گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یک‌سری کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاری شدهاست و آب سوای تماس مستقیم دارای هوا در گردش می باشد و تبادل حرارتی انجام میگردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ایجاد و کارگزاشتن سیستم های توزیع آب گشوده و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از گزاره نازل های مناسب. به طور کلی بایستی گفت که گزینش نوع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به عامل ها زیادی می باشد که مهمترین آن‌ها وضعیت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم میباشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می کنند و از آنجا آب در عاقبت نیروی ثقل از طریق روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. به طور معمول این دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower به جهت نیروگاههای دوچندان پهناور مناسب هستند. بدلیل داشتن شتاب و طول هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، اختلال جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی جور اجباری وجود داراست از میان میرود. ضروری به ذکر میباشد که در همین برجها، دسته جریان ناهمسو حساس کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین مقدار توصیه را دارد. اصول عمل در تمام برجها براساس ایجاد یک مرحله اکثر به جهت تماس میان هوای سرد و آب گرمی که باطن سیستم در جریان هست میباشد. ضخامت این برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای پرهیز از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مثل اسید سولفوریک نیاز میباشد. اهمیت اعتنا به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب مهم جریان طبیعی هوا، دوچندان بزرگ و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند ولی در مقابل انرژی پاره ای مصرف میکنند. آب تخلیه شده را اصلی توجه به میزان نیروگاه و میزان مواد کثیف کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به منشاء خود تخلیه کرد، اما گاهی تایم ها بایستی قبل از بازگشت به منشاء آیتم تصفیه قرار گیرد. در عمده کارخانجات ریز وبزرگ یکی از اهمیت ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری میتوان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف فی مابین حجمی هوای خارج برج و تراکم هوای داخل برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز است لذا می بایست ارتفاع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به اندازه کافی پهناور باشد تا فشار محرک مورد حیث بدست آید. یک عدد از متداول ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این وضعیت انرژی لازمه به جهت سرد نمودن و کندانس بخار برابر حساس همان میزان گرمایی است که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته هست و درصورتیکه بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا تیم سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و خوبتر بود از نخست از چیلر استعمال میشد. از طرح و صورت برج خود به کار گیری می کنند تا هوا را به طور طبیعی حساس به کارگیری از حرفه ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و همین گرما را بوسیله جریان مکانیکی هوا به خارج سوق دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به اسم کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود فرایند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از شیوه یک نتورک شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می‌گردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین فعالیت به خواسته در اختیار گرفتن غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن رخ میپذیرد. سیال خنککاری باید درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت و توان اخذ مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همچنین به نظر مصرف آب و انرژی نیز مضاعف بهینه تر فعالیت می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی ضخیم موجب کمتر مقدار نفوذ حرارتی و راندمان خواهد شد. به مراد بررسی میزان آپروچ از فرمول زیر به کار گیری می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای تازه را زمانی ارتقا می دهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. اما مهم اندکی تفاوت در طریق ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می اقتدار به برج خنک کننده کلیدی جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه دارای خلل مواجه شده و تولید گروه کمتر مییابد. همین دستگاه به جهت دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد مستقر می گردد. 4. در عاقبت این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خویش را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین وضعیت دمای آب برج 3-2 سکو فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی حساس رطوبت بالا بلا استفاده می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی هستند که در قسمت خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای ضروری جهت تبادل حرارت اصلی آب گرم، اساسی عبور از آن ها وارد برج میشود. در صورتی که جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج حساس جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و در صورتی که جریان بصورت افقی باشد برج را برج حیاتی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. مقدار آب هدر رفته حساس جریان هوا به طور میانگین در حدود 2/0 درصد میزان آبی میباشد که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. برخی از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این قابلیت را فراهم می نمایند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی بوسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ % خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس فی مابین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه های آمارهای دارای جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنایع جهان، از انواع برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی است که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این صورت میباشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا‌هستند که آب را به صورت یکپارچه و موداوم بر روی نتورک پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تام آب و هوا میشوند. کرکرهها از جنس بتونی و یا فلزی ساخته می شوند و بخاطر این‌که آب در برج باقی بماند به طور معمول بصورت افقی و دارای شیبی به سمت تحت قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این‌که بصورت واحدهای تعدادی خانهای ساخته می‌شوند که هر یک دارای دمندهای با جریان هوای متغیر است، در علیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تقاضا از انعطاف پذیری و پاسخ دهی مهربانی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می گیرد که به آن، دمنده از جور جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محیط از روش تبخیر گوشه ای از آب گردشی و همچنین افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یک‌سری از تولید کنندگان متعدد از طرح های مختلف به کارگیری می نمایند ، همگی برج های خنک کننده اساسی استفاده از همان اورجینال خنک کننده تبخیری فعالیت می کنند. ماده لجنی که از شیوه هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower می گردد معمولا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن اختلال می باشد در میآید، ولی مهم به کار گیری از مواد شیمیایی نظیر پلی الکترولیتها میتوان آن ها را دفع نمود. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از قسمت بالایی برج خارج میگردد. این برجها با هزینه سرمایه گذاری و ساخت دوچندان بالایی هستند و به این خاطر از نگرش اقتصادی وقتی مطلوب میباشند که زمانه استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ برای ارتقا راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش بعضا از بیماریها و ساخت آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آنها میشد. همین آب، گرم و گازدار میباشد و حاوی مواد معلق حساس رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب اساسی جریان مکانیکی هوا از دسته جریان تحمیلی هر تعدادی که کوچکتر و ارزانتر هستند اما انرژی بیشتری مصرف می نمایند و همینطور عیب اهمیت دیگر آنها جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از داخل برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به همپا باد کاهش مییابد اما بدلیل اینکه آهنگ انتقال جرم کمتر میباشد کارایی همین سیستم هم کاهش میباشد. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در آیتم چگونگی استعمال از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
باربری بلوار تعاون - اتوبار بلوار تعاون - 20% تخفیف - 44440426

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesbuy stripe accountMobil Ödeme Bozdurmarekorbetbetboogenco bahis