جوشکاری فولاد های آلیاژی به چه روش هایی انجام میشود؟

جوشکاری چیست؟

بهترین روش و فرایندی دیرینه برای اتصال دائمی دو قطعه فلزی یا غیر فلزی به وسیله گرم کردن و یا ذوب کردن به یکدیگر متصل می شوند.

 

جوش پذیری

توانایی مواد برای جوش داده شدن بدون پیدایش عیب و در نظر گرفتن مواد تشکیل دهنده با یکی از فرایند های جوشکاری،به اصطلاح جوش پذیری نامیده می شود. اطلاعات بیشتر

 

 

عوامل تعیین کننده در جوش پذیری فلزات

ترکیب شیمیایی فلز یا آلیاژ

به طور کلی نمی توان بیان کرد تمام فلزات قابلیت جوش پذیری دارند،اما در این بین فلزاتی که صد در صد حالت جامد دارند و در یکدیگر حل می شوند قابلیت بالایی در جوشکاری و اتصال به یکدیگر را دارند و برعکس این قضیه هم رخ می دهد زمانی که انحلال فلزات جامد در یکدیگر کم است ظرفیت اتصال آن ها کمتر است.

عملیات پیش گرمایی و پس گرمایی

پیش گرمایی به عنوان بالا بردن دمای فلز قبل از جوشکاری نام دارد و پس گرمایی به عملیات بهبود خواص جوش بعد از جوشکاری می گویند

روش های جوشکاری

در جوشکاری ذوبی لبه های دو قطعه ذوب می شود و در جوشکاری غیر ذوبی نیروی فشار مکانیکی سبب حذف فاصله اتم ها در محل تماس و اتصال می شود.

 

 

روش های جوشکاری

جوشکاری ذوبی:

جوشکاری الکترونی: استفاده از پرتو الکترونی با انرژی بالا برای انتقال انرژی گرمایی به ماده

جوشکاری لیزری: تابش اشعه ی پر قدرت لیزر، گرما تولید می کند و ماده ی مذاب برای اتصال را به وجود می آورد

جوشکاری اُکسی گاز: استفاده از احتراق گاز سوختنی برای تولید گرما و ذوب کردن

حتما بخوانید:
لباس بچگانه به شما کمک می‌کند تا به رویاهای خود برسید

جوشکاری قوسی: بهره گیری از قوس الکتریکی برای تولید مواد مذاب که در اتصال مورد استفاده قرار می گیرد

جوشکاری غیر ذوبی

مقاومتی: در اثر حرارت و فشار همزمان اتصال انجام می شود

اصطکاکی: استفاده از حرارت و گرمای ناشی از فشار اتصال را برقرار می کند

انفجاری: قرار دادن مواد انفجاری بالای دو ورق فلزی و منفجر کردن میتوان دو ورق را به یکدیگر اتصال داد

فراصوتی: امواج فراصوت با فرکانس بالا و اعمال فشار موجب ترکیب فلزات می شود 

 

فولاد زنگ نزن چیست؟

نوعی فولاد است که به دلیل داشتن عناصری مانند کروم و نیکل ویژگی هایی نظیر مقاومت بالا در برابر زنگ