عمده دورزینگ پمپ های مورد استعمال در صنایع دارای دبی پایینی هستند و طبق معمول همین دبی فی مابین ۱ تا ۱۰۰۰۰ لیتر در دقیقه و فشار کاری دربین ۱۰ تا ۲۰۰۰ توشه متغیر می باشد . مثالا درصورتیکه سازنده دقت دستگاه را 1٪ اعلام کرده باشد به این معناست که در هر نقطه بین دبی 1 تا 100 درصد، دقت دوزینگ پمپ مربوطه يكسان خواهد بود. دبی همین پمپ ها میان صفر تا حداکثر میزان خویش قابل تهیه و تنظیم است. در تمامی دوزینگ پمپ ها می توان با تغییر کورس، نسبت دبی را تغییر تحول اعطا کرد اگر چه در بخش اعظم دوزینگ پمپ ها از تغییر تحول فرکانس تزریق نیز به جهت در اختیار گرفتن دبی به کارگیری می شود. به عنوان مثال به جهت تزریق الکل به بنزین، مناسبترین آیتم دوزینگ پمپ است. با توجه به شیوه کارایی و طریقه پمپاژ همین دسته پمپ ها بعنوان مثال تزریق مواد شیمیایی در خطوط لوله، در صنعت مهم نام “پمپ تزریق” هم نامیده شده و همچنین اصلی عنایت به توجه فراوان خوب و بالا در پمپاژ سیالات متعدد به “پمپ مترینگ Metering Pump” هم دارای شهرت می باشند. دوزینگ پمپ ها در دو جور دیافراگرمی و پیستونی دارای فرآورده های گوناگون (PP,PVC, صافی دوزینگ پمپ PVDF,PE,S.S316)و مگنتینگ می باشند که بیشترین کاربرد آنان برای تزریق مواد شیمیایی، محلولها و دیگر سیالها است ، گرچه می اقتدار برای پمپاژ آب به مقدار فشار و دبی مشخص هم استفاده کرد. دوزینگ پمپ یا این که پمپ ترازو گیر یا این که به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپ هایی هستند که مقدار معلوم (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کنند. کلریناتور ( دوزینگ پمپ یا پکیج تزریق مواد شیمیایی) پمپ تزریق کلر دوزینگ پمپ یا این که پمپ میزان گیر یا این که به عبارتی دیگر مترینگ پمپ ، پمپ هایی هستند که میزان مشخص (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) مینمایند . به جهت اینکه در سیستمهای تصفیه آب بتوان کلر و مواد شیمیایی زیادی را تزریق کرد، از دوزینگ پمپ بهره گرفته میشود.

ایندکسر