امرکز مشاوره خورشید، سرویس ها اجتماعی، مشاوره ای، طبی و درمانی، بهداشتی، مدد کاری و اشتغال زایی را به مراجعه کنندگان خود ارائه می کند و تلاش می نماید از زنان مرکز مشاوره و آزمایشات قبل از ازدواج ابن سینا در گیر حمایت کند. اشخاص بدون مراجعه حضوری می توانند از سرویس ها مشاوره بهره مند شوند و در صورتی که افراد به ادله بدور بودن مسیر ها یا به ادله ساکن بودن در بیرون از شهر و دسترسی سخت به تهران و یا همینطور به ادله مشغول به کار بودن و مشغله شغلی و خانوادگی و فرزند ریز و یا به استدلال داشتن مشکلات جسمانی نمی توانند به رخ حضوری به مرکز مشاوره مراجعه نمایند می توانند از مشاوره و روانشناسی آنلاین بهره مند شوند . مرکز مشاورهی دانشجویی نیز به منظور پیشگیری از مشکلات خل وچل و مداخله به موقع در مسایل روانی دانشجویان عمل میکند. مهمترین فعالیت ها و خدمات روانشناختی و مشاوره ای روانشناسان و مشاوران مرکز مشاوره دانشکده زنجان در دو مدل عمل های مستمر و ماهانه براساس روز‌نگار اجرایی برنامه های مشاوره در کالج آورده شده است. است. هدف غایی ما این است که حساس خدمات روانشناسی، خویش را بهتر بشناسید تا کلیدی هم جامعهای تندرست برای کلیه افراد از قشرها و سنین گوناگون آدرس مرکز مشاوره ظفر ایجاد کنیم. مرکز مشاوره منزل خورشید به طور تخصصی در زمینه اعتیاد کار می نماید و خصوصا دقت خود را به مسئله اعتیاد زنان مطعوف کرده است. این مرکز یک عدد از جامعترین مرکز ها رواندرمانی و مشاوره هست که دارای هدف ارائه برگزیدگان سرویس ها مشاورهای و رواندرمانی، درگیر عمل میباشد و اهمیت عملکرد گروهی از فارغ التحصیلان و فعالان زمینه جاری شناسی شروع به عمل کرد. همین مرکز اهمیت تعریف و تمجید دپارتمان های فن ای در حوزه های گوناگون توانسته با داشتن کادری مجرب از اساتید دانش کده و جاری شناسان متخصص سرویس ها ارزنده ای ارائه دهد. او‌لین آیتم کارداران دوگانه است، که هر دسته ارتباط ای میباشد که سبب به عدم نیازهای جنسی یا این که عاطفی زوجین توسط یکدیگر می شود.

ایندکسر