معماری و رخ درهای بلند چوبی نشان میدهد که شاید در سالیان 30ساخته شده باشد. 2. لباس ماکسی: از نوع لباسهای بلند است که تمام تا نوک انگشتان پا را میپوشاند. برندهای ایرانی هم برای ورود به بازار فروش پوشاک زنانه، پا به پای دنیای مد و فشن پیش میروند. در فرعیها مغازههای فروش پارچه و سوییچ و چوبلباسی نیز پوشاک زنانه اینستا به چشم میخورد. برای بیش از 100 سال، پرادا کیفهای دستی، لباسها، کفشها و اکسسوریهای قشنگ و خلاقانه را به جهت زنان، مردان و حالا کودکان طراحی و به فروش رسانده است. انگار بر روی مشتریهایی که عصرها از سرکار برمیگردند، بخش اعظم حساب میکنند. ساختمان دیرین آجری که اثراتی از نمای زیبای قبلی هنوز روی سردر و پنجرههای آن دیده میشود؛ شکلی مشابه صدف و یک پنجره دایرهای. آقای قربانی، نگهبان یک ساختمان دیگر است. بوتیک مریم نصیرزاده دست مقداری از یک نمایشگاه هنری ندارد . لوله گاز از سر علمک انقطاع است، ولی سیم الکتریسیته و تلفن هنوز وجود دارد. یک در دیگر در کوچه رازی قرار داراست که قفل پهناور ضداسید به آن زدهاند. کوچه امیر مهرداد را به سمت ذیل میرویم، کمی مانده به کوچه رازی می گردد ساختمان دراکولا را دید. می گوید که چند سال قبل پیمانکاری در حال مرمت ساختمان دراکولا بود، البته فعالیت را رها تولیدی پوشاک زنانه صبا کرد. تعداد دستفروشها تا قبل از غروب دوچندان نیست. مناسب ترین ارزش پوشاک زنانه را از ما دریافت کنید. پیشنهاد ما به شما تولیدی عفاف خورشید در مشهد است. سرویس ها مشتری یک عدد از برنامه های حساس به دست آوردن و فعالیت ما میباشد و بر همین پایه تمام کارایی های ما به جهت ارائه رضایت خرید کننده و تجربه خرید عالی در ذهن مشتریان عزیز است. دارای شهرت بود. برد همین برند در میان اشخاص به علت اثر گذاری هاروی واین اشتاین، همسر چاپمن و یکی از از برجستهترین تولیدکنندگان هالیوود بود که بنا بر گزارشها به بازیگران زن که در فیلمهای او ظواهر میشدند، به جهت پوشیدن لباس های همین برند فشار میآوردند!

ایندکسر